Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Nghiên cứu và thiết kế hệ thống điều khiển qua mạng profinet
Tác giả: Trần Văn Thuận, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Nguyên lý kế toán : Dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế và quản trị kinh doanh
Tác giả: Trần Quý Liên, Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Trần Quí Liên, Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.48
 
Tài liệu đào tạo kế toán tổng hợp : Sách chuyên khảo
Tác giả: Nguyễn Hữu Ánh, Phạm Thành Long, Trần Văn Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657
 
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inve...
Tác giả: Trần Văn Thuận, Ngô Cao Cường, Nguyễn Minh Khai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Nghiên cứu bộ nghịch lưu tăng áp ba pha ghép tầng đa bậc = Study The Three-Phase Cascaded Multilevel Switched Boost Inve...
Tác giả: Trần Văn Thuận, Ngô Cao Cường, Nguyễn Minh Khai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Dự phòng và điều trị ung thư bằng chế độ dinh dưỡng
Tác giả: Lê Thị Hương, Nguyễn Thùy Linh, Trần Văn Thuận
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.994
 
1

Truy cập nhanh danh mục