Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Apache Solr 3.1 cookbook [electronic resource] : over 100 recipes to discover new ways to work with Apache's Enterprise ...
Tác giả: Rafał Kuć
Xuất bản: Olton Birmingham: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
Google search secrets
Tác giả: Christa Burns, Michael P Sauers
Xuất bản: Chicago: NealSchuman, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
Google tips & tricks. Volume 2
Tác giả: Gavin Thomas
Xuất bản: Bournemouth Dorset: Imagine Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
Elasticsearch the definitive guide : a distributed real-time search and analytics engine / elektronisk ressurs
Tác giả: Clinton Gormley, Zachary Tong
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
Win the game of Google-opoly : unlocking the secret strategy of search engines
Tác giả: Sean V Bradley
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  025.04252
 
Google illustrated essentials
Tác giả: Elizabeth Eisner Reding
Xuất bản: Boston: Course Technology, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
Next generation search engines : advanced models for information retrieval
Tác giả: Christophe Jouis
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
Elasticsearch in action
Tác giả: Radu Gheorghe, Matthew Lee Hinman, Roy Russo
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.04252
 
1

Truy cập nhanh danh mục