Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Agency : Moral Identity and Free Will
Tác giả: David Weissman
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
37 Neuroscientific Threaths to Free Will
Tác giả: Joshua Shepherd
Xuất bản: New York: Routledge Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Nuel Belnap on Indeterminism and Free Action
Tác giả:
Xuất bản: Cham: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Free will and the brain : neuroscientific, philosophical, and legal perspectives
Tác giả: Walter Glannon
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Free will : a guide for the perplexed
Tác giả: T J Mawson
Xuất bản: London New York: Continuum, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Agency [electronic resource] : moral identity and free will
Tác giả: David Weissman
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Nuel Belnap on Indeterminism and Free Action
Tác giả: Thomas Müller, Thomas Müller
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Virtues of freedom : selected essays on Kant
Tác giả: Paul Guyer
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Self-determination
Tác giả: Thomas Pink
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
Free will, agency, and meaning in life
Tác giả: Derk Pereboom
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  123.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục