Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 844 kết quả
Poverty and water : explorations of the reciprocal relationship
Tác giả: David Hemson
Xuất bản: London New York: Zed Books, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91009172
 
Act III in Patagonia : people and wildlife
Tác giả: William Conway
Xuất bản: Washington: Island PressShearwater Books, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.95416
 
Bridging scales and knowledge systems : concepts and applications in ecosystem assessment
Tác giả: Walter V Reid
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.95
 
Biodiversity planning and design : sustainable practices
Tác giả: Jack Ahern, Elisabeth Leduc, Mary Lee York
Xuất bản: Washington: Island Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9516
 
The world's water, 2006-2007 : the biennial report on freshwater resources [electronic resource]
Tác giả: Heather Cooley, Peter H Gleick
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9116
 
Ecosystems and human well-being : scenarios : findings of the Scenarios Working Group, Millennium Ecosystem Assessment. ...
Tác giả: Stephen R Carpenter
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.95
 
Ecosystems and human well-being : policy responses : findings of the Responses Working Group of the Millennium Ecosystem...
Tác giả: Kanchan R Chopra
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9516
 
Ecosystems and human well-being : multiscale assessments : findings of the Sub-global Assessments Working Group of the M...
Tác giả: Doris Capistrano
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.95
 
Biofuels for transport : global potential and implications for energy and agriculture
Tác giả:
Xuất bản: London: Earthscan, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.954
 
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu đến huyện Nhơn Trạch và biện pháp quả...
Tác giả: Nguyễn Duy Điệp, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 

Truy cập nhanh danh mục