Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Bài tập luyện nghe tiếng Anh Listening Comprehension And Note -Taking Course
Tác giả: K James, RR Jordan, Lê Huy Lâm, AJ Matthews
Xuất bản: TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Giao tiếp tiếng Anh căn bản bằng điện thoại = : Basic telephone training : A basic course in telephone language and skil...
Tác giả: Anne Watson, Nguyễn Thành Yến, Delestree Watson
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Bài tập luyện nghe tiếng Anh- Listening Comprehension & Note-Taking Course
Tác giả: K James, RR Jordan, Lê Huy Lâm, AJ Matthews
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Basic Tactics For Listening
Tác giả: C Richards Jack, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
English in Focus : Level B
Tác giả: Nicholas Sampson, Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
English in focus : Level A (workbook)
Tác giả: Diana Green, Sandra Allen, Nguyễn Quốc Hùng
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
English in focus : Level B (workbook)
Tác giả: Diana Green, Sandra Allen
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Elementary Conversation = học đàm thoại tiếng Anh trình độ sơ cấp
Tác giả: Marison Geddes, Nguyễn Thành Yến, Gill Sturtridge
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Tiếng anh cho người lần đầu ra nước ngoài
Tác giả: Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
Bài tập luyện nghe tiếng Anh -Advanced Listening Comprehension Developing Aural and Note - taking skills
Tác giả: Patricia Dunkel, Frank Pialorsi
Xuất bản: TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục