Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Scaling limits in statistical mechanics and microstructures in continuum mechanics
Tác giả: Errico Presutti
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Random polymer models
Tác giả: Giambattista Giacomin
Xuất bản: London: Imperial College Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
The conceptual foundations of the statistical approach in mechanics
Tác giả: Paul Ehrenfest, Tatiana Ehrenfest
Xuất bản: New York: Dover Publications, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Transport phenomena
Tác giả: R Byron Bird, Edwin N Lightfoot, Warren E Stewart
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Molecular thermodynamics and transport phenomena : complexities of scales in time and space
Tác giả: Michael H Peters
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
Statistical mechanics : from first principles to macroscopic phenomena
Tác giả: J Woods Halley
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics made simple : a guide for students and researchers
Tác giả: Daniel Charles Mattis
Xuất bản: River Edge NJ Hong Kong: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Modelling in transport phenomena
Tác giả: İsmail Tosun
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
Information, physics, and computation
Tác giả: Marc Mezard, Andrea Montanari
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Advances in Transport Phenomena 2011
Tác giả: Liqiu Wang
Xuất bản: Cham: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.138
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục