Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
The vibration analysis handbook
Tác giả: James I Taylor
Xuất bản: Tampa FL: Vibration Consultants Inc, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Nguyên lý máy
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Multibody Dynamics elektronisk ressurs : Computational Methods and Applications
Tác giả: Krzysztof Arczewski, Wojciech Blajer, Janusz Fraczek, Marek Wojtyra
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Nguyên lý máy : bài giảng
Tác giả: Lê Đình Phương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Bài tập nguyên lý máy
Tác giả: Tạ Ngọc Hải
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Nguyên lý máy . T.1
Tác giả: Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.811
 
Bài tập nguyên lý máy
Tác giả: Tạ Ngọc Hải
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.811
 
Nguyên lý máy
Tác giả: Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
Nguyên lý máy . Tập 1
Tác giả: Đinh Gia Tường, Tạ Khánh Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.811
 
Dynamics of machinery
Tác giả: H Dresig, Franz Holzweissig
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.811
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục