Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 281 kết quả
Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật xử lý nước thải chứa Chrome, Điển hình trên nước thải thuộc da
Tác giả: Nguyễn Dương Út Uyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Đánh giá hiệu quả của dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng trong việc cải thiện môi trường nước lưu vực kênh...
Tác giả: Đoàn Thị Bích Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu tìm hiểu công nghệ xử lý nước thải tại các phòng khám vừa và nhỏ, đề xuất công nghệ hợp lý
Tác giả: Nguyễn Xuân Thiết
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Khảo sát ảnh hưởng của chì ( Pb) trong bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải nhà máy acquy đồng nai đến khả năng si...
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu xử lý nước thải y tế bằng phương pháp nhiệt hóa hơi nước
Tác giả: Thành Hưng Võ, Vĩnh Sơn Lâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư An Nhật Tân, Huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An, với công suất 180...
Tác giả: Phan Thị Thủy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư Rivera Point
Tác giả: Võ Thị Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Bình Thuận công suất 200m3/ NGĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu xử lý nước thải từ quá trình sản xuất cà phê hòa tan bằng một số quá trình oxy hóa nâng cấp
Tác giả: Lê Thị Thùy Nhiên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Nghiên cứu và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải Cty TNHH sinh học dược Nanogen công suất 200m3/ ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Thị Thiệp
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 

Truy cập nhanh danh mục