Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Điều khiển lập trình PLC mạng PLC
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Thực hành điều khiển lập trình PLC và mạng PLC
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  629.8
 
Điều khiển số : Giáo trình
Tác giả: Lại Khắc Lãi, Nguyễn Như Hiển
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Giáo trình tự động điều kiển
Tác giả: Trần Sum
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 1999
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.8
 
Tự động hóa quá trình sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí
Tác giả: Trần Văn Địch, Nguyễn Trọng Doanh, Trần Xuân Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.892
 
Truyền động điện
Tác giả: Phạm Thúy Ngọc
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  629.8
 
Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động
Tác giả: Phan Xuân Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.8
 
Hệ thống khí nén và thủy lực
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.804
 
Điều khiển tự động
Tác giả: Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Thiết bị và hệ thống tự động
Tác giả: Lê Ngọc Bích
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục