Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Robot building for beginners, second edition [electronic resource]
Tác giả: David Cook, Scott Preston
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
LEGO mindstorms NXT-G programming guide
Tác giả: James Floyd Kelly
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Squeak : learn programming with robots
Tác giả: Stéphane Ducasse
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Creating Cool MINDSTORMS® NXT Robots [electronic resource]
Tác giả: Daniele Benedettelli
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Extreme NXT elektronisk ressurs : extending the LEGO Mindstorms NXT to the next level
Tác giả: Michael Gasperi, Isabelle Hurbain, Philippe Hurbain
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Intermediate Robot Building [electronic resource]
Tác giả: David Cook
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Robot Building for Beginners [electronic resource]
Tác giả: David Cook
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Beginning Robotics with Raspberry Pi and Arduino : Using Python and OpenCV
Tác giả: Jeff Cicolani
Xuất bản: New York: Apress, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Robot Operating System for Absolute Beginners: Robotics Programming Made Easy
Tác giả: Lentin Joseph
Xuất bản: : Apress, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89251
 
The robotic process automation handbook : a guide to implementing RPA systems
Tác giả: Tom Taulli
Xuất bản: New York: Apress, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục