Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 172 kết quả
Điều khiển thích nghi cánh tay Robot hai bậc tự do
Tác giả: Nguyễn Viễn Quốc
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu khả năng tự động của robot ứng dụng thiết kế tay máy linh hoạt gắp sản phẩm nhựa
Tác giả: Lý Hào Khang, Bùi Hồng Thiện, Đinh Xuân Toàn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu, thiết kế & chế tạo tay máy tọa độ trụ phuc vụ đào tạo, thí nghiệm & sản xuất
Tác giả: Phạm Sĩ Khôi, Lã Mai Thanh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Xử lý và nhận dạng trong robot
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế và chế tạo Robot
Tác giả: Nguyễn Tấn Lý, Lê Quốc Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế Robot tự hành ở các kho mà vị trí đã biết trước
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2002
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Ứng dụng PLD trong điều khiển dân dụng
Tác giả: Đặng Xuân Bách, Nguyễn Đức Chinh, Thái Hùng Cường
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Thiết kế và thi công Robot điều khiển từ xa
Tác giả: Nguyễn Tấn Lý, Lê Quốc Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Thiết kế tối ưu và điều khiển tay máy song song kiểu Stewart-Gough plaform : Đề cương nghiên cứu sinh
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Lập trình nhúng cho Micromouse
Tác giả: Nguyễn Hà Giang
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 

Truy cập nhanh danh mục