Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 720 kết quả
Learning ROS for Robotics Programming [ressource électronique
Tác giả: Aaron Romero, Enrique Fernandez
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing Limited, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  629.89251
 
LEGO mindstorms NXT-G programming guide
Tác giả: James F Kelly
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Design, modeling and characterization of bio-nanorobotic systems
Tác giả: Mustapha Hamdi
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Advanced studies of flexible robotic manipulators : modeling, design, control, and applications
Tác giả: Yanqing Gao, Fei-Yue Wang
Xuất bản: River Edge NJ: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Adventures in arduino : tools and techniques for engineering wizardy
Tác giả: Jeremy Blum
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Điều khiển tay máy 3 bậc tự do theo thuật toán PID cải tiến
Tác giả: Phạm Công Vũ, Đồng Văn Hướng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu, thiết kế hệ bộ điều khiển cho robot cá 3 khớp dạng carangiform
Tác giả: Phan Văn Y, Võ Tường Quân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Microcontroller systems engineering : 45 projects for PIC, AVR and ARM
Tác giả: Bert van Dam
Xuất bản: Susteren: Elektor International Media, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Điều khiển bám cho robot di động đa hướng dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điều khiển hệ pendubot dùng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 

Truy cập nhanh danh mục