Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
2001, a space odyssey
Tác giả: Arthur C Clarke, Stanley Kubrick
Xuất bản: New York: ROC, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The tears of the sun : a novel of the change [downloadable e-book]
Tác giả: S M Stirling
Xuất bản: New York: Roc, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A kiss before the Apocalypse [electronic resource]
Tác giả: Tom Sniegoski
Xuất bản: New York: ROC, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Into the storm [electronic resource]
Tác giả: Taylor Anderson
Xuất bản: New York: Roc, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Dog warrior
Tác giả: Wen Spencer
Xuất bản: New York NY: ROC, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The last light of the sun
Tác giả: Guy Gavriel Kay
Xuất bản: New York: ROC, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The wandering fire
Tác giả: Crichton Michael
Xuất bản: : ROC, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Ghost story : a novel of the Dresden files
Tác giả: Jim Butcher
Xuất bản: New York: Roc, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Redshift: extreme visions of speculative fiction
Tác giả: Dave Barry
Xuất bản: : New York Roc 2002 c2001, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
1

Truy cập nhanh danh mục