Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
The long goodbye
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
White Jazz
Tác giả: Robert Ludlum, Robert Ludlum cm
Xuất bản: : Vintage Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Playback
Tác giả: Raymond Chandler
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
One to count cadence
Tác giả: James Crumley
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Beautiful losers
Tác giả: Leonard Cohen
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
McSweeney's mammoth treasury of thrilling tales
Tác giả: Michael Chabon, Howard V Chaykin
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The moving target
Tác giả: Ross Macdonald
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The stories of John Cheever [electronic resource]
Tác giả: John Cheever
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Galactic pot-healer
Tác giả: Philip K Dick
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A scanner darkly
Tác giả: Philip K Dick
Xuất bản: New York: Vintage Books, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục