Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 34 kết quả
Furious gulf
Tác giả: Gregory Benford
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Seize the night
Tác giả: Dean R Koontz
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Great sky river
Tác giả: Gregory Benford
Xuất bản: Toronto New York: Bantam Books, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Murder on the prowl
Tác giả: Rita Mae Brown
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
One-eyed jacks : a Wild card Mosaic novel
Tác giả: George R R Martin, Walton Simons, Melinda M Snodgrass
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Nobody's safe
Tác giả: Richard Steinberg
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Body of lies
Tác giả: Iris Johansen
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Keeping watch [electronic resource]
Tác giả: Laurie R King
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Even cowgirls get the blues [downloadable e-book]
Tác giả: Tom Robbins
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The murder stone [downloadable e-book]
Tác giả: Charles Todd
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 

Truy cập nhanh danh mục