Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 198 kết quả
The Voyages of Doctor Dolittle
Tác giả: Dan Abnett, Dan Abnett cm
Xuất bản: : DELL, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Stepping on the Cracks
Tác giả: Kate Klimo, Kate Klimo cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Born of Elven Blood
Tác giả: R A SCOTTI, RA Scotti cm
Xuất bản: : Ipicturebooks, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Narnia 5 - The Horse and His Boy
Tác giả: Jane Smiley, Jane Smiley cm
Xuất bản: : HarperCollins Narnia, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Podkayne of Mars
Tác giả: Gordon R Dickson, Gordon R Dickson cm
Xuất bản: : Berkley Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Time Traders
Tác giả: James White, James White cm
Xuất bản: : Baen, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Harry Potter and the Sorcerer's Stone
Tác giả: Jeff Corwin, Jeff Corwin cm
Xuất bản: : Scholastic, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Tác giả: Kathy Tyers, Kathy Tyers cm
Xuất bản: : Scholastic, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
The Otherworld
Tác giả: Terrance Dicks, Terrance Dicks cm
Xuất bản: : Baen Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
The miserable mill
Tác giả: Rick Riordan, Rick Riordan cm
Xuất bản: : New York NY HarperCollins Publishers 2000, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 

Truy cập nhanh danh mục