Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 180 kết quả
The golden gate
Tác giả: Alistair MacLean
Xuất bản: London: HarperCollins, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Screwtape Letters
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  248.4
 
Savor
Tác giả: Dana Stabenow, Dana Stabenow cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.2
 
My Spiritual Journey
Tác giả: David Weber, David Weber cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  294.3923092
 
Blood and Rage
Tác giả: Dean Koontz, Dean Koontz cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  303.62509
 
Love, Lust & Faking It
Tác giả: Charles Todd, Charles Todd cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  306.7082
 
Coming of Age in the Milky Way
Tác giả: Keith Laumer, Eric Flint cm Keith Laumer
Xuất bản: : HarperCollins, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  509
 
The Clockwork Universe: Isaac Newton, the Royal Society, and the Birth of the Modern World
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  509.409032
 
The Weather of the Future
Tác giả: Jeffery Deaver, Jeffery Deaver cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  551.63
 
Survival of the Sickest: A Medical Maverick Discovers Why We Need Disease
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : HarperCollins, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.042
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục