Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10104 kết quả
Head First design patterns
Tác giả: Bert Bates, Elisabeth Freeman, Eric Freeman, Kathy Sierra
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Crafting digital media : Audacity, Blender, Drupal, GIMP, Scribus, and other open source tools
Tác giả: Daniel James
Xuất bản: New York: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Linux shell scripting cookbook : solve real-world shell scripting problems with over 110 simple but incredibly effective...
Tác giả: Sarath Lakshman
Xuất bản: Olton Birmingham: Packt Pub Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Network security : a decision and game-theoretic approach
Tác giả: Tansu Alpcan, Tamer Basar
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Version control with Git [electronic resource]
Tác giả: Jon Loeliger
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
A primer on scientific programming with Python
Tác giả: Hans Petter Langtangen
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Using SQLite [electronic resource]
Tác giả: Jay A Kreibich
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.756
 
Programming WCF services
Tác giả: Juval Löwy
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Pro ASP.NET extensibility [electronic resource]
Tác giả: Jörg Krause
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the Book trade worldwide by SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
Programming microcontrollers in C [electronic resource]
Tác giả: Ted Van Sickle
Xuất bản: Eagle Rock Calif: LLH Technology Pub, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục