Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Microsoft Windows Home Server 2011 unleashed [electronic resource]
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Exchange server 2010 portable command guide [electronic resource] : MCTS 70-662 and MCITP 70-663
Tác giả: Richard Robb, Darril Gibson
Xuất bản: Indianapolis Ind: Pearson IT Certification, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Windows Server 2008 Enterprise administrator (70-647)
Tác giả: Craig Zacker
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Professional SQL Server 2008 internals and troubleshooting [electronic resource]
Tác giả: Christian Bolton
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Microsoft SQL server 2008 management and administration
Tác giả: Ross Mistry
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Quản trị mạng Window Server 2008 dành cho người tự học. tập 2
Tác giả: Ngọc Bích, Tường Thụy
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tin và Truyền Thông, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.4476
 
Quản trị mạng Window Server 2008 dành cho người tự học. tập 1
Tác giả: Ngọc Bích, Tường Thụy
Xuất bản: Hà Nội: Thông Tin và Truyền Thông, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.4476
 
Windows Server 2008 all-in-one desk reference for dummies
Tác giả: John Mueller
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4476
 
Giáo trình quản trị Window Server 2003
Tác giả: Trần Văn Thành
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.4476
 
Citrix MetaFrame XP advanced technical design guide including Feature Release 2
Tác giả: Madden Brian S
Xuất bản: NY: Brian Maddencom, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.4476
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục