Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Pentaho data integration 4 cookbook : over 70 recipes to solve ETL problems using Pentaho Kettle [electronic resource]
Tác giả: Adrián Sergio Pulvirenti, María Carina Roldán
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Getting started with talend open studio for data integration : develop system integrations with speed and quality using ...
Tác giả: Jonathan Bowen
Xuất bản: Birmingham: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Getting started with Oracle Data Integrator 11g [electronic resource] : a hands-on tutorial
Tác giả: Peter C Boyd-Bowman, Christophe Dupupet, Denis Gray, David Hecksel, Julien Testut, Bernard Wheeler
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tác giả: Văn Thị Thiên Trang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Storm blueprints elektronisk ressurs : patterns for distributed real-time computation : use storm design patterns to per...
Tác giả: P Taylor Goetz, Brian O'Neill
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu 2
Tác giả: Trương Hải Bằng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.73
 
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tác giả: Đỗ Xuân Lôi
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
Data structures demystified
Tác giả: James Keogh, Ken Davidson
Xuất bản: NY: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.73
 
C & data structures
Tác giả: P S Deshpande, O G Kakde
Xuất bản: Hingham MA: Charles River Media, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.73
 
Cấu trúc dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Trung Trực
Xuất bản: TpHCM: ĐH Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.73
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục