Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 82 kết quả
Business ethics : readings and cases in corporate morality
Tác giả: Robert Frederick, W Michael Hoffman, Mark S Schwartz
Xuất bản: New York: McGraw Hill, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Business ethics : a real world approach
Tác giả: Andrew Ghillyer
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Taking sides : clashing views in business ethics and society
Tác giả: Elaine E Englehardt, Lisa H Newton, Michael Pritchard
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Business ethics 10/11
Tác giả: John E Richardson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Business ethics : a real world approach
Tác giả: Andrew Ghillyer
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Luận ngữ ứng dụng trong kinh doanh
Tác giả: Thiệu Vũ, Phạm Thị Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty
Tác giả: Nguyễn Mạnh Quân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
Đạo đức kinh doanh
Tác giả: Phạm Quốc Toản
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.4
 
A short course in international business ethics
Tác giả: Charles Mitchell
Xuất bản: kd: World Trade Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  174.4
 
Certified Macromedia Flash MX designer study guide
Tác giả: Chris Hayes
Xuất bản: : Macromedia Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  174.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục