Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
State and Society : Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization. [electronic resource]
Tác giả: J Gledhill, B Bender, M T Larsen
Xuất bản: Hoboken: Routledge, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.1
 
The Cambridge companion to Hobbes's Leviathan
Tác giả: Patricia Springborg
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.1
 
The modern state
Tác giả: Christopher Pierson
Xuất bản: London New York: Routledge, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.1
 
On the commonwealth ; and, On the laws
Tác giả: Marcus Tullius CiceroJames E G Zetzel, Marcus Tullius Cicero
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.1
 
Routledge Handbook of State Recognition
Tác giả: Gëzim Visoka, John Doyle, John Doyle, Edward Newman, Edward Newman
Xuất bản: : Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.1
 
Tập bài giảng lý luận về nhà nước
Tác giả: Đỗ Minh Khôi, Phạm Thị Ngọc Huyên, Phan Nhật Thanh, Vũ Thị Bích Hường
Xuất bản: TPHCM: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  320.1
 
Women Political Leaders in Rwanda and South Africa : Narratives of Triumph and Loss
Tác giả: Naleli Mpho Soledad Morojele
Xuất bản: LeverkusenOpladen: Verlag Barbara Budrich, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.1
 
The Concealment of the State
Tác giả: Jason Royce Lindsey
Xuất bản: New York London: Bloomsbury Academic, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  320.1
 
Interpreting Quebec's Exile Within the Federation : Selected Political Essays
Tác giả: Guy Laforest
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.1
 
Desalination Updates
Tác giả: Robert Y Ning, Robert Y Ning
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  320.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục