Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 864 kết quả
The econometrics of energy systems
Tác giả:
Xuất bản: Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79015195
 
Projected costs of generating electricity 2010 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Paris: International Energy Agency Nuclear Energy Agency Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
The Nuclear Imperative [electronic resource] : A Critical Look at the Approaching Energy Crisis
Tác giả: Jeff W Eerkens
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.7924
 
Pipe dreams : greed, ego, and the death of Enron
Tác giả: Robert Bryce
Xuất bản: New York: PublicAffairs, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
World Energy Outlook 2010 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.790112
 
International handbook on the economics of energy
Tác giả: Joanne Evans, Lester C Hunt
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Intelligent information systems and knowledge management for energy : applications for decision support, usage, and envi...
Tác giả: Kostas Metaxiotis
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.793
 
Encyclopedia of energy elektronisk ressurs
Tác giả: Scott Bennett
Xuất bản: Chandni Chowk Delhi: Global Media, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Khảo sát ảnh hưởng của biểu giá TOU lên tiêu thụ điện
Tác giả: Quách Minh Thử, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
Ứng dụng công cụ Wavelet để dự báo phụ tải điện tại huyện Đông Anh - Hà Nội
Tác giả: Phùng Sỹ Tiến, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.793213
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục