Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
A world history of tax rebellions : an encyclopedia of tax rebels, revolts, and riots from antiquity to the present
Tác giả: David F Burg
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.2
 
Hoàn thiện công tác thanh tra kiểm tra thuế tại cục thuế tỉnh Đồng Nai
Tác giả: Hồ Hoàng Trường, Phan Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  336.2
 
Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế tại Chi cục thuế Quận 1
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Ly, Phan Thị Mỹ Hạnh(GVHD)
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  336.2
 
Thuế : lý thuyết, bài tập, bài giải mẫu và đáp án
Tác giả: Đoàn Văn Đính, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phan Hiển Minh, Phan Thị Cúc, Võ Văn Hợp
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336.2
 
Bài tập Thuế
Tác giả: Nguyễn Kim Quyến, Đặng Thị Bạch Vân, Lê Quang Cường
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336.2
 
Giáo trình thuế 1
Tác giả: Lê Quang Cường, Nguyễn Kim Quyến, Võ Thế Hào
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  336.2
 
Tăng cường công tác quản lý thu nợ thuế tại cục thuế tỉnh Bình Phước
Tác giả: Nguyễn Thị Như Linh, Lê Quang Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  336.2
 
Tax policy in the real world
Tác giả: Joel Slemrod
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.2
 
United States taxes and tax policy
Tác giả: David G Davies
Xuất bản: Cambridge Cambridgeshire New York: Cambridge University Press, 1986
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  336.2
 
Thuế
Tác giả: Lê Xuân Quang
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục