Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 122 kết quả
Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia : đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới
Tác giả:
Xuất bản: Washington: Ngân hàng Thế giới, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Tăng trưởng xanh cho mọi người : Con đường hướng tới Phát triển bền vững
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Environmentalism & the technologies of tomorrow : Shaping the next industrial revolution
Tác giả: Robert L Olson, David Rejeski
Xuất bản: Washington: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Integrating ecology and poverty reduction [electronic resource] : ecological dimensions
Tác giả: Fabrice DeClerck, Jane Carter Ingram, Cristina Rumbaitis del Rio
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.927
 
Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long : những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Thế Nghĩa, Võ Văn Sen
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu thực trạng ...
Tác giả: Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Thành Hưởng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Báo cáo về tăng trưởng chiến lược tăng trưởng bền vững và phát triển hòa nhập
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: : Ngân hàng Thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Báo cáo phát triển thế giới 2010 : Phát triển và biến đổi khí hậu
Tác giả:
Xuất bản: WasingtonDC: Ngân hàng thế giới, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
World development report 2010 : development and climate change
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.927
 
Tan jin rong shi nian
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.927
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục