Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Understanding consumption
Tác giả: Angus Deaton
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.4
 
What Do We Buy? : : a look at goods and services
Tác giả: Robin Nelson
Xuất bản: : Lerner Publications, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.47
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ văn phòng phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Huỳnh Ngọc Quí, Phạm Thị Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  339.47
 
When things fall apart
Tác giả: Nora Dudwick
Xuất bản: nt: World Bank, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  339.46
 
Poverty in Guatemala
Tác giả: World Bank The
Xuất bản: Washington DC: The World Bank, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  339.4
 
Consuming behaviour
Tác giả: John Desmond
Xuất bản: Basingstoke New York: Palgrave, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.47
 
Living standards in the past : new perspectives on well-being in Asia and Europe
Tác giả: Robert C Allen, Tommy Bengtsson, Martin Dribe
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.42
 
Portfolios of the poor : how the world's poor live on $2 a day
Tác giả: Daryl Collins
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.4
 
Poverty in a rising Africa
Tác giả: Kathleen Beegle
Xuất bản: Washington DC: World Bank Group, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  339.4
 
Innovation by demand: An interdisciplinary approach to the study of demand and its role in innovation
Tác giả: Mark Tomlinson, Ken Green, Andrew McMeekin, Vivien Walsh
Xuất bản: Manchester New York: Manchester University Press, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  339.47
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục