Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.0156423 giây)
Global Tyranny...Step by Step
Tác giả: William F Jasper
: Western Islands, 1992
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 341.23
 
The U.N. exposed : how the United Nations sabotages America's security and fails the world
Tác giả: Eric Shawn
New York: Sentinel, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 341.23
 
The chapter VII powers of the United Nations Security Council
Tác giả: Erika De Wet
Oxford Portland Or: Hart Pub, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 341.23
 
The United States and the Security Council : collective security since the Cold War
Tác giả: Brian Frederking
London New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 341.23
 
The UN Security Council and the politics of international authority
Tác giả: 
London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 341.23
 
The United Nations today
Tác giả: 
New York: United Nations Dept of Public Information, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 341.23
 
A United Nations Renaissance : What the UN is, and what it could be
Tác giả: John E Trent
LeverkusenOpladen: Verlag Barbara Budrich, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 341.23
 
The United Nations, intra-state peacekeeping and normative change
Tác giả: Esref Aksu
MANCHESTER NEW YORK: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 341.23
 
A United Nations Renaissance
Tác giả: 
Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 341.23
 
ECOSOC ad hoc advisory groups on African countries emerging from conflict : the silent avant-garde
Tác giả: Jochen Prantl
New York: United Nations, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 341.23
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục