Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Storytelling
Tác giả: Juan Jess� Zaro
Xuất bản: : Macmillan Publishers Ltd, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.7
 
Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ
Tác giả: Đỗ Thị Diệu Ngọc, Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Thái Bình Long, Trương Quang Được
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  420.7
 
Linguistics and the Teaching of English
Tác giả: Albert H Marckwardt
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1966
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  420.7
 
Research on Language Teaching and Learning: Advances and Projection
Tác giả: José Vicente Abad, Jair Alejandro Betancur, Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó, Fondo Editorial Universidad Católica Luis Amigó, Bairon Jaramillo Valencia, Diana Marcela Jaramillo, Oscar Peláez Henao, Erika Restrepo Bolivar, Claudia María Uribe, Marlon Vanegas Rojas
Xuất bản: Medellin Antioquia Colombia: Universidad Catolica Luis Amigo, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  420.7
 
Weak type estimates for Cesaro sums of Jacobi polynomial series
Tác giả: Sagun Chanillo, Benjamin Muckenhoupt
Xuất bản: Providence RI: American Mathematical Society, 1993
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục