Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
The Harper dictionary of foreign terms : based on the original edition by C.O. Sylvester Mawson
Tác giả: C O Sylvester Mawson, Eugene H Ehrlich, C O Sylvester Mawson
Xuất bản: New York: Harper Row, 1987
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
Everything you know about English is wrong
Tác giả: William Brohaugh
Xuất bản: Naperville Ill: Sourcebooks, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
Word histories and mysteries : from abracadabra to Zeus
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin Co, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
In a word : 750 words and their fascinating stories and origins
Tác giả: Rosalie F Baker, Tom Lopes
Xuất bản: Peterborough NH: Cobblestone Pub, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  422
 
Expletive deleted : a good look at bad language
Tác giả: Ruth Wajnryb
Xuất bản: New York: Free Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
The Facts on File dictionary of foreign words and phrases
Tác giả: Martin H Manser, Alice Grandison, David Pickering
Xuất bản: New York: Facts on File, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
The Oxford dictionary of allusions
Tác giả: Andrew Delahunty, Sheila Dignen, Penny Stock
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
Words in time and place : exploring language through the historical thesaurus of the Oxford English dictionary
Tác giả: David Crystal
Xuất bản: Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
A dictionary of English etymology. Vol 1 - A-D
Tác giả: Hensleigh Wedgwood
Xuất bản: London: Trubner, 1859
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
Cardinal men and scarlet women : a colorful etymology of words that discriminate
Tác giả: Jan Keessen, Bill Hannan
Xuất bản: Milwaukee Wisc: Marquette University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  422
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục