Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
The number sense : how the mind creates mathematics
Tác giả: Stanislas Dehaene
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
Philosophy of mathematics [electronic resource]
Tác giả: Andrew D Irvine
Xuất bản: Amsterdam Heidelberg: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
Cơ sở lý thuyết tính toán
Tác giả: Trần Đức Quang
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  510.1
 
The conceptual roots of mathematics elektronisk ressurs : an essay on the philosophy of mathematics
Tác giả: J R Lucas
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
New essays on Tarski and philosophy
Tác giả: Douglas Patterson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
Philosophy of mathematics : a contemporary introduction to the world of proofs and pictures
Tác giả: James Robert Brown
Xuất bản: New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
Number : the language of science
Tác giả: Tobias Dantzig, Joseph Mazur
Xuất bản: New York: Pi Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
Fourier Transforms - Approach to Scientific Principles
Tác giả: Goran Nikolic
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  510.1
 
Paul Lorenzen -- Mathematician and Logician [electronic resource]
Tác giả: Gerhard Heinzmann, Gereon Wolters
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
Abstract Mathematical Cognition
Tác giả: Philippe Chassy, Wolfgang Grodd
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục