Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 504 kết quả
Techniques and mechanisms in electrochemistry
Tác giả: P A Christensen, A Hamnett
Xuất bản: London New York: Blackie Academic Professional, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Surfactant science and technology
Tác giả: Drew Myers
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Surface area and porosity determinations by physisorption : measurements and theory
Tác giả: James B Condon
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.335
 
Combustion physics [electronic resource]
Tác giả: Chung K Law
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Supported metals in catalysis
Tác giả: James A Anderson, Marco Fernández Garcia
Xuất bản: London: Hackensack NJ World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Solutions manual for Kinetics of catalytic reactions [electronic resource]
Tác giả: M Albert Vannice, M Albert Vannice
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.395
 
Surface characterization : a user's sourcebook
Tác giả: Dag Brune
Xuất bản: Oslo Weinheim New York: Scandinavian Science Publisher WileyVCH, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Surface Chemistry in Biomedical and Environmental Science [electronic resource]
Tác giả: Jonathan P Blitz, Vladimir M Gun'ko
Xuất bản: Dordrecht: Springer Dordrecht, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Suspension Acoustics [electronic resource] : An Introduction to the Physics of Suspensions
Tác giả: Samuel Temkin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
The surface chemistry of natural particles
Tác giả: Garrison Sposito
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục