Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Combustion physics [electronic resource]
Tác giả: Chung K Law
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Propellants and Explosives : thermochemical aspects of combustion
Tác giả: Naminosuke Kubota
Xuất bản: : Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Chemical, biochemical, and engineering thermodynamics
Tác giả: Stanley I SandlerStanley I Sandler
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.369
 
The mathematics of combustion
Tác giả: John David Buckmaster
Xuất bản: Philadelphia Pa: Society for Industrial and Applied Mathematics SIAM 3600 Market Street Floor 6 Philadelphia PA 19104, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Nhiệt động hóa học
Tác giả: Đào Văn Lượng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.36
 
Động hóa học và thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học
Tác giả: Nguyễn Hoa Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.369
 
Propellants and explosives : thermochemical aspects of combustion
Tác giả: Naminosuke Kubota
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
Chemical thermodynamics : principles and applications
Tác giả: J Bevan Ott, Juliana Boerio-Goates
Xuất bản: London San Diego Calif: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.369
 
Chemical thermodynamics : advanced applications
Tác giả: J Bevan Ott, Juliana Boerio-Goates
Xuất bản: London San Diego Calif: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.369
 
Combustion
Tác giả: Irvin Glassman, Richard A Yetter
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.361
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục