Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Canadian inland seas
Tác giả: I P Martini
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier Distributors for the United States and Canada Elsevier Science Pub Co, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
The wave : in pursuit of the rogues, freaks, and giants of the ocean [downloadable e-book]
Tác giả: Susan Casey
Xuất bản: New York: Doubleday, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Mathematical modelling of estuarine physics : proceedings of an international symposium held at the German Hydrographic ...
Tác giả: Jürg Sündermann, K-P Holz
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
An introduction to the chemistry of the sea
Tác giả: Michael E Q Pilson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
The Oceans : A book of questions and answers
Tác giả: Don Groves
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  551.46
 
Vật lý biển
Tác giả: Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Cơ sở phương pháp mô hình hóa trong hải dương học
Tác giả: Đinh Văn Ưu
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Dự báo thủy văn biển
Tác giả: Phạm Văn Huấn
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Subsea optics and Imaging
Tác giả: John Watson, Oliver Zielinski
Xuất bản: Sawston Cambridge: Woodhead Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Climate change and the oceans : gauging the legal and policy currents in the Asia Pacific and beyond
Tác giả: Clive H Schofield, Robin Warner
Xuất bản: Cheltenham UK Northhampton MA USA: Edward Elgar, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục