Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Principles of sequence stratigraphy
Tác giả: Octavian Catuneanu
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.7
 
Địa mạo đại cương
Tác giả: Đào Đình Bắc
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  551.7
 
The earth after us : what legacy will humans leave in the rocks?
Tác giả: J A Zalasiewicz, Kim Freedman
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.7
 
Frozen in time : the woolly mammoth, the Ice Age, and the Bible
Tác giả: Michael J Oard
Xuất bản: Green Forest AR: Master Books, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.7
 
Geology at ANU (1959-2009) [electronic resource] : fifty years of history and reminiscences
Tác giả: Judith Caton
Xuất bản: Canberra ACT: ANU E Press, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  551.7
 
A field guide to the neogene sedimentary basins of the Almería Province, SE Spain [electronic resource]
Tác giả: A E Mather
Xuất bản: Oxford Malden MA: Blackwell Science, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  551.7
 
Historical geology : understanding our planet's past
Tác giả: Jon Erickson
Xuất bản: New York: Facts on File, c2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục