Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 165 kết quả
Literature and Medicine in Nineteenth-Century Britain [electronic resource] : From Mary Shelley to George Eliot
Tác giả: Janis McLarren Caldwell
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Information technologies in medicine
Tác giả: Metin Akay, Andy Marsh
Xuất bản: New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Biomaterials in orthopedics
Tác giả: Michael J Yaszemski
Xuất bản: New York: M Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Textbook of clinical trials
Tác giả: David Machin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Elsevier's medical terminology for the practicing nurse
Tác giả: Sally F Vanderwerf
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Sensors in biomedical applications [electronic resource] : fundamentals, technology & applications
Tác giả: Gabor Harsanyi
Xuất bản: Lancaster Pa: Technomic Pub Co, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Biomedical nanotechnology
Tác giả: Neelina H Malsch
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Basic allied health statistics and analysis
Tác giả: Gerda Koch, Frank Waterstraat
Xuất bản: Albany NY: Delmar, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Large-scale biomedical science : exploring strategies for future research
Tác giả: Sharyl J Nass, Bruce Stillman
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Synthetic polymers for biotechnology and medicine [electronic resource]
Tác giả: Ruth Freitag
Xuất bản: Georgetown Tex Austin Tex: Landes Bioscience Eurekahcom, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục