Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Bacterial fish pathogens : disease of farmed and wild fish
Tác giả: B Austin, D A Austin
Xuất bản: Dordrecht Chichester: Springer Published in association with Praxis Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Miễn dịch học động vật thuỷ sản : Giáo trình
Tác giả: Đặng Thị Hoàng Oanh, Đoàn Nhật Phương
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Giáo trình Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Từ Thanh Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Thị Tuyết Hoa
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Bệnh thủy sản
Tác giả: Đặng Thị Hoàng Oanh
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
Tác giả: Vũ Duy Giảng
Xuất bản: Hà Nội Trường Đại học Nông nghiệp I: , 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
Tác giả: Trần Thị Thanh Hiền
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản . version 1
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Ngô Hữu Toàn, Vũ Duy Giảng
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VII - Youthfish 2016
Tác giả: Nguyễn Văn Sáng
Xuất bản: TPHCM: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  639.3
 
Kỹ thuật nuôi cá sấu
Tác giả: Trần Văn Vỹ
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Kỹ thuật nuôi cá sấu
Tác giả: Nguyễn Phước Trung, Trần Phương Đông
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục