Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Managing cash flow
Tác giả: Rob Reider, Peter B Heyler
Xuất bản: : knxb, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15244
 
Cash management : Products and strategies
Tác giả: Frank J Fabozzi
Xuất bản: New Hope Pennsylvania: Frank J fabozzi Associates, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15244
 
Cash Flow Strategies : Innovation in Nonprofit Financial Management
Tác giả: Richard Linzer, Anna Linzer
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (iso)
ddc:  658.15244
 
Working capital management
Tác giả: Lorenzo A Preve, Virginia Sarria-Allende
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15244
 
Tác động của chính sách vốn lưu động đến rủi ro lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết
Tác giả: Lê Minh Vương, Nguyễn Thanh Dương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15244
 
Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứn...
Tác giả: Phạm Tường Vy, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15244
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM
Tác giả: Phạm Thanh Tú, Nguyễn Minh Hà
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15244
 
Tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng trên thị trường chứng kh...
Tác giả: Đinh Thị Hồng Thắm, Nguyễn Minh Hà
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15244
 
Tác động của chính sách vốn lưu động đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành thực phẩm niên yết trên thị trường chứ...
Tác giả: Bùi Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cành
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15244
 
Nghiên cứu tác động của quản trị vốn lưu động tới lợi nhuận của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứ...
Tác giả: Ngô Thị Tuyền, Nguyễn Thị Mỹ Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15244
 
1

Truy cập nhanh danh mục