Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 471 kết quả
Using LinkedIn [electronic resource]
Tác giả: Patrice-Anne Rutledge
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.311
 
The active manager's tool kit [electronic resource]
Tác giả: Melvin L Silberman
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Boomerang! : coach your team to be the best and see customers come back time after time elektronisk ressurs
Tác giả: Nick Drake-Knight
Xuất bản: London: Pollinger in Print, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Performance appraisals & phrases for dummies
Tác giả: Kenneth L Lloyd
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3125
 
Staffing organizations
Tác giả: Herbert Gerhard Heneman, Tim Judge
Xuất bản: Middleton WI Boston: Mendota House McGrawHill Irwin, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.311
 
Fostering creativity : expert solutions to everyday challenges
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.314
 
Off-ramps and on-ramps : keeping talented women on the road to success
Tác giả: Sylvia Ann Hewlett
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business School Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.312082
 
Dismissing an employee : expert solutions to everyday challenges
Tác giả:
Xuất bản: Boston Mass: Harvard Business School Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.313
 
Training workshop essentials [electronic resource] : designing, developing, and delivering learning events that get resu...
Tác giả: Robert W Lucas
Xuất bản: San Francisco CA: Pfeiffer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.3124
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục