Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Zeolites--science and technology
Tác giả: F Rama� Ribeiro
Xuất bản: The Hague Boston Hingham MA USA: M Nijhoff Distributors for the United States and Canada Kluwer Boston, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất. T.2
Tác giả: Nguyễn Trọng Khuông, Trần XoaĐinh Văn Huỳnh, Đỗ Văn Đài, Long Thanh Hùng, Nguyễn Bin, Nguyễn Trọng Khuông, Phạm Xuân Toản, Phan Văn Thơm, Trần Xoa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Chemical engineering [electronic resource]. Volume 2, Particle technology and separation processes
Tác giả: J F Richardson, J R Backhurst, J H Harker
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất. T.1, Cơ sở lý thuyết, phương pháp tính toán, tra cứu số liệu và thiết b...
Tác giả: Đinh Văn Huỳnh, Đỗ Văn Đài, Hồ Lê Viên, Long Thanh Hùng, Nguyễn Bin, Nguyễn Trọng Khuông, Nguyễn Trọng Khuông, Phạm Xuân Toản, Phan Văn Thơm, Trần XoaTrần Xoa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Elementary Principles of Chemical Processes
Tác giả: Ricchard M Felder, Ronald W Rousseau
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Chemical engineering Volume 2 Particle technology and separation processes elektronisk ressurs
Tác giả: J F Richardson, J R Backhurst, J H Harker
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Dispersing powders in liquids
Tác giả: Ralph D Nelson
Xuất bản: Amsterdam New York New York NY USA: Elsevier Distributors for the US and Canada Elsevier Science Pub Co, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Transport phenomena : a unified approach
Tác giả: Robert S Brodkey, Harry C Hershey
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Conceptual design of chemical processes
Tác giả: James M Douglas
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Gas-solid transport
Tác giả: George E Klinzing
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1981
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục