Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Kỹ thuật tiện
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.53
 
Chế độ cắt gia công cơ khí
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đào, Hồ Viết Bình, Trần Thế San
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.53
 
Lý thuyết chuyên môn nghề tiện
Tác giả: Cao Văn Sâm, Nguyễn Đức Thọ, Vũ Xuân Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.53
 
Nguyên lý cắt kim loại
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671.53
 
Giáo trình Tiện 1
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Minh Đạo, Trần Sĩ Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  671.53
 
Giáo trình Tiện 2
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Minh Đạo, Trần Sĩ Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  671.53
 
Giáo trình Tiện 3
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Minh Đạo, Trần Sĩ Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  671.53
 
Tự rung và mất ổn định của quá trình cắt kim loại
Tác giả: Nguyễn Đăng Bình, Dương Phúc Tý
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.53
 
Chế độ cắt gia công cơ khí
Tác giả: Nguyễn Ngọc ĐàoHồ Viết Bình, Nguyễn Ngọc Đào
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671.53
 
Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện
Tác giả: Dương Văn Linh, Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671.53
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục