Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The Sword of Judith : Judith Studies Across the Disciplines
Tác giả: Kevin R Brine, Elena Ciletti, Elena Ciletti, Henrike Lähnemann, Henrike Lähnemann, Kevin R Brine
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809.93351
 
Barlaam und Josaphat: Neue Perspektiven auf ein europäisches Phänomen
Tác giả: Matthias Meyer, Constanza Cordoni, Constanza Cordoni, Matthias Meyer
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809.93351
 
The Patient Griselda Myth : Looking at Late Medieval and Early Modern European Literature
Tác giả: Madeline Rüegg
Xuất bản: BerlinBoston: De Gruyter, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809.93351
 
A vision of the Orient : texts, intertexts, and contexts of Madame Butterfly
Tác giả:
Xuất bản: Toronto Buffalo: University of Toronto Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.93351
 
The sword of Judith [electronic resource] : Judith studies across the disciplines
Tác giả: Kevin R Brine, Elena Ciletti, Henrike Lahnemann
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809.93351
 
The Sword of Judith
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  809.93351
 
Faust I & II
Tác giả: Johann Wolfgang von Goethe, Stuart Atkins, David E Wellbery
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.93351
 
1

Truy cập nhanh danh mục