Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Appropriation and Representation : Feng Menglong and the Chinese Vernacular Story
Tác giả: Yang Shuhui
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  895.1346
 
Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. Tập 1
Tác giả: Bát Nguyệt Trường An
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Tây Thi đệ nhất mỹ nhân
Tác giả: Đổng Vân Khanh, Nguyễn Đức Lân (dịch)
Xuất bản: Hà Nội: Thời đại, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. Tập 2
Tác giả: Bát Nguyệt Trường An
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Mắt bão
Tác giả: Sunness Hàn Vũ Phi
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.136
 
Tai Trái : Tiểu thuyết . Tập 1= The left ear. volume 1
Tác giả: Nhiên Tuyết Mạn, Tạ Thu Ngân
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên VanVietBooks, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Tai Trái : Tiểu thuyết. Tập 2 = The left ear. volume 2
Tác giả: Nhiên Tuyết Mạn, Tạ Thu Ngân
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên VanVietBooks, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Hãy nhắm mắt khi anh đến : Tiểu thuyết. T.2
Tác giả: Mặc Đinh, Greenrosetp
Xuất bản: Hà Nội: Văn học Amun, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Hãy nhắm mắt khi anh đến : Tiểu thuyết. T.1
Tác giả: Mặc Đinh, Greenrosetp
Xuất bản: Hà Nội: Văn học Amun, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
Bên nhau trọn đời
Tác giả: Cố Mạn, Nguyễn Thành Phước
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.13
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục