Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3105 kết quả
Colloquial English [sound recording] : a complete English language course
Tác giả: Gareth King, Georgina Bryce, James Folan, Angus Lyndsay, Kathryn Sharratt, Lawrence Sheldon
Xuất bản: New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Cultural translation in early modern Europe
Tác giả: Peter Burke, R Po-chia Hsia
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
 
How to read faster and recall more [electronic resource] : learn the art of speed reading with maximum recall
Tác giả: Gordon R Wainwright, Gordon R Wainwright
Xuất bản: Oxford England: How To Books, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.432
 
Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and ... (GRVO)
Tác giả: Richard Wilde
Xuất bản: : Pearson Elt, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Business English
Tác giả: Mary Ellen Guffey, Carolyn M Seefer
Xuất bản: Australia Mason OH: SouthWestern Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.02465
 
Tiếng địa phương trong ca dao vùng Quảng Nam, Đà Nẵng
Tác giả: Đinh Thị Hựu
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.922
 
Czech : an essential grammar
Tác giả:
Xuất bản: London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.86
 
Using Russian : a guide to contemporary usage
Tác giả: Derek Offord, Natalia Gogolitsyna
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.7782
 
Using Spanish synonyms
Tác giả: R E Batchelor
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.1
 
Using Spanish : a guide to contemporary usage
Tác giả: R E Batchelor, Christopher J Pountain
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục