Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 34 kết quả
New grammar practice for pre-intermediate students : with key
Tác giả: Elaine Walker, Steve Elsworth
Xuất bản: Harlow: Longman, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Fundamentals of English grammar
Tác giả: Betty Schrampfer Azar
Xuất bản: New York: Longman, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Listening to spoken English
Tác giả: Gillian Brown
Xuất bản: London: Longman, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  421
 
Longman complete course for the TOEFL test : preparation for the computer and paper tests
Tác giả: Deborah Phillips
Xuất bản: White Plains NY: Longman, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Situational dialogues [sound recording] : dialogues and gapped dialogues
Tác giả: Michael Ockenden
Xuất bản: Harlow Essex: Longman, 1986
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Test your professional English Management
Tác giả: Simon Sweeney
Xuất bản: : Longman, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.024658
 
Longman English grammar practice for intermediate students
Tác giả:
Xuất bản: Harlow Essex: Longman, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Grammar practice for elementary students
Tác giả: Elaine Walker, Steve Elsworth
Xuất bản: Harlow: Longman, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Grammar practice for intermediate students : with key
Tác giả: Elaine Walker, Steve Elsworth
Xuất bản: Harlow: Longman, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Grammar practice for upper intermediate students
Tác giả: Elaine Walker, Steve Elsworth
Xuất bản: Harlow: Longman, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 

Truy cập nhanh danh mục