Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26410 kết quả
Textile fibers, dyes, finishes, and processes : a concise guide
Tác giả: Howard L Needles
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.028
 
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: J Eberspc̃her, Han Vg̲el, Chri Bettstetter
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Social anxiety and social phobia in youth [electronic resource] : characteristics, assessment, and psychological treatme...
Tác giả: Christopher A Kearney
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928522
 
Technology transfer in biotechnology [electronic resource] : a global perspective
Tác giả: Prabuddha Ganguli, Rita Khanna, Ben Prickril
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Power generation technologies
Tác giả: Paul A Breeze
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Computational rheology for pipeline and annular flow
Tác giả: Wilson C Chin
Xuất bản: Boston: Gulf Professional Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3382
 
Probiotic dairy products
Tác giả: A Y Tamime
Xuất bản: Oxford UK Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.37
 
Zeolites--science and technology
Tác giả: F Rama� Ribeiro
Xuất bản: The Hague Boston Hingham MA USA: M Nijhoff Distributors for the United States and Canada Kluwer Boston, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.2
 
Food culture in South America
Tác giả: Lovera José Rafael
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.598
 
Radio network planning and optimisation for UMTS
Tác giả: Jaana Laiho, Toms� Novosad, Achim Wacker
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục