Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 742 kết quả
Niên giám tài chính ngân hàng Việt Nam = Viet Nam bank finance directory
Tác giả: Lê Tường Lân
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 1999
Bộ sưu tập: Tham khảo
Bản in
ddc:  332.025
 
Lipids, lipophilic components and essential oils from plant sources
Tác giả: Shakhnoza S Azimova, Anna I Glushenkova
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Social concertation in times of austerity : European integration and the politics of labour market reforms in Austria an...
Tác giả: Alexandre Afonso
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
CoreMicroeconomics
Tác giả: Gerald W Stone
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Paul Robeson : the artist as revolutionary
Tác giả: Gerald Horne
Xuất bản: London: Pluto Press, 2016
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Romance languages and linguistic theory 2000 : selected papers from "Going Romance" 2000, Utrecht, 30 November-2 Decembe...
Tác giả: Claire Beyssade
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2002
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  440
 
Cross-linguistic and cross-cultural perspectives on academic discourse
Tác giả: Fred Dervin, Eija Suomela-Salmi
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia Pa: John Benjamins Pub Co, 2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cross-linguistic semantics of tense, aspect and modality
Tác giả: A L Malʹchukov, Helen de Hoop, Lot Hogeweg
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, 2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Réécrire la Renaissance, de Marcel Proust à Michel Tournier : exercices de lecture rapprochée
Tác giả: P J Smith
Xuất bản: Amsterdam New York: Rodopi, 2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Researching entrepreneurship
Tác giả: Per Davidsson
Xuất bản: Boston: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục