Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 2879 kết quả
CCNP support exam certification guide
Tác giả: Amir S Ranjbar
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Beginning direct3d game programming
Tác giả: Wolfgang F Engel
Xuất bản: Indianapolis IN: Premier Press a Division of Course Technology, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Cisco CCNP routing exam certification guide
Tác giả: Clare Gough
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
CCNA INTRO exam certification guide : CCNA self-study
Tác giả: Wendell Odom
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
SQL server 2005 bible
Tác giả: Paul Nielsen
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2
 
The complete idiot's guide to songwriting
Tác giả: Joel Hirschhorn
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42
 
Canon EOS Rebel XS/1000D digital field guide
Tác giả: Charlotte K Lowrie
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Excel 2003 VBA programmer's reference [electronic resource]
Tác giả: Paul Kimmel
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Beginning Web programming with HTML, XHTML, and CSS [electronic resource]
Tác giả: Jon Duckett
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
The complete idiot's guide to PC basics [downloadable e-book] : Windows 7 edition
Tác giả: Joe Kraynak
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 

Truy cập nhanh danh mục