Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 80 kết quả
Thủy lực học ứng dụng trong môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  628
 
Khoa học môi trường (con người và môi trường)
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Giáo trình đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  333.714
 
Con người và môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TpHCM: Trẻ, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Thủy văn - Thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Quản Lý và sử dụng hợp lý tài nguyên nước
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Thủy văn thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Phạm Thế Anh, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Tác động của công trình thủy lợi Dầu Tiếng đến môi trường tự nhiên và xã hội quanh vùng
Tác giả: Đào Ngọc Bích, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục