Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 415 kết quả
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.311
 
Hoạt động quốc tế của Nguyễn Ái Quốc (1911-1941)
Tác giả: Trần Nam Tiến
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Sơ đồ tư duy : The mind map book
Tác giả: Barry Buzan, Tony Buzan, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.4
 
Quản trị chiến lược
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Tóm tắt-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vĩ mô
Tác giả: Trần Thị Bích Dung, Lâm Mạnh Hà, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  339
 
Bài tập kế toán quản trị (có lời giải mẫu)
Tác giả: Phạm Văn Dược
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.1511
 
Kinh tế vi mô
Tác giả: Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Bá Thọ, Trần Thị Bích Dung
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
Kỹ thuật đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tác giả: Võ Thanh Thu, Ngô Thị Ngọc Huyền
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Quản trị xuất nhập khẩu
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382.068
 
Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục