Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Wide bandgap light emitting materials and devices
Tác giả: H X Jiang, Igor L Kuskovsky, Gertrude F Neumark
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
Handbook of spectroscopy
Tác giả: G Gauglitz, Tuan Vo-Dinh
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
Silicon chemistry : from the atom to extended systems
Tác giả: Peter Jutzi, U Schubert
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546.683
 
Supramolecular organometallic chemistry
Tác giả: Ionel Haiduc, F T Edelmann
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.05
 
Mathematical models of fluiddynamics [i.e. fluid dynamics] : modelling, theory, basic numerical facts : an introduction
Tác giả: R Ansorge
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  532.05015118
 
Winning on Betfair for dummies [electronic resource]
Tác giả: Jack Houghton
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  795.02854678
 
Reactive distillation : status and future directions
Tác giả: Achim Kienle, Kai Sundmacher
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665
 
Chemical metallurgy : principles and practice
Tác giả: C K Gupta
Xuất bản: Weinheim Germany Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669
 
1

Truy cập nhanh danh mục